Materielinformasjon

Retningslinjer fra materialforvalter [per 10. feb 2020]

Utarbeidet av Erlend Onarheim Rong.


Relevante vedtekter

I SNJ sine vedtekter står det i § 3.2 «Forutsetning for medlemskap» at:

b. Instrumenter og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmene.

c. Medvirkning i andre korps samt bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret


Lån av instrumenter

Som medlem av SNJ kan du låne instrumenter av korpset, uten å betale noe ekstra for leie. Kunne du tenkt deg å låne et instrument av korpset, skal materialforvalter kontaktes. Han/hun vil deretter sjekke om vi har et instrument tilgjengelig som du kan låne, og deretter informere deg. Før du får låne instrumentet må styret godkjenne dette. Etter endt lånetid skal instrumentet leveres tilbake til materialforvalter.

Bruk av SNJ sine instrumenter hos andre korps eller for andre aktiviteter

Har du et ønske eller et behov for å bruke instrumentet til SNJ hos andre korps eller aktiviteter, skal det søkes om tillatelse fra styret med kopi til materialforvalter. Først etter at du har fått godkjent søknaden kan du ta i bruk instrumentet i andre korps eller aktiviteter.


Reparasjon/vedlikehold av instrumenter

Har instrumentet du bruker et behov for reparasjon/vedlikehold, skal det sendes en e-post til materialforvalter. E-posten skal inneholde informasjon om:

  • Hvilken type instrument det gjelder
  • Hvorfor det trenger en reparasjon/vedlikehold
  • Om det er privat eller korpset sitt instrument
  • Hvis det er privat, må en oppgi merke og serienummeret på instrumentet*

Etter mottatt henvendelse vil materialforvalter gi sin anbefaling til styret. Styre vil deretter behandle henvendelsen og materialforvalter vil komme tilbake til deg med beslutningen. Instrumentet kan først leveres inn til reparasjon/vedlikehold, etter at du har mottatt et svar fra materialforvalter.

*Merke og serienummeret skal oppgis for at SNJ skal ha en oversikt over når det sist ble utført reparasjon/vedlikehold på dette instrumentet gjennom SNJ. Skulle du ved en senere anledning slutte i korpset, vil denne informasjonen bli slettet hos SNJ.

Hvem dekker reparasjonen/vedlikehold?

Instrumenter eid av SNJ

Ved reparasjon/vedlikehold av SNJ sine instrumenter vil korpset dekke hele kostnaden for reparasjonen/vedlikeholdet. Et unntak til dette finnes i § 3.2 b. i SNJ sine vedtekter. Dersom du har fått godkjent å få bruke instrumentet til SNJ hos andre korps eller aktiviteter, skal reparasjon/vedlikehold fordeles mellom SNJ og den andre aktøren (evt. så må du selv stå for denne andelen).

Private instrumenter

Ved reparasjon/vedlikehold av private instrumenter vil SNJ dekke inntil 50% av kostnaden for reparasjonen/vedlikeholdet, og inntil kr. 5000 de siste 2 årene.

Forsikring av instrument

Gjennom korpset er hvert enkelt medlem sitt instrument forsikret gjennom Tryg. Skulle det skje et uhell/ulykke med instrumentet. Skal du sende følgene informasjon til materialforvalter på e-post:

  • Hva som skjedde?
  • Når og hvor skjedde dette? (dato og plass)
  • Type instrument, fabrikant og serienummer
  • Privat eller korpset sitt
  • Skjedde dette ved en flytur, trengs det en skadebekreftelse fra flyselskapet
  • Har du sendt den inn til reparasjon eller ikke

Etter at e-posten er mottatt av materialforvalter, vil du motta en e-post med en forklaring på hva som vil skje videre. Mer informasjon om forsikring finnes her på hjemmesiden til NMF.

Er du usikker på om skaden dekkes av forsikringen, vil materialforvalter kunne besvare dette.

Stjålet instrument

Skulle det skje at et instrument eller en eiendel blir stjålen, skal styret og materialforvalter varsles med en gang det er blitt oppdaget.

Kjøp av instrumenter og rekvisitter

En forespørsel om kjøp av nye instrumenter og rekvisitter sendes til materialforvalter. Etter mottakelse av forespørselen vil materialforvalter gi sin anbefaling til styret. Styret vil deretter ta stilling til dette. Den endelige avgjørelsen vil bli sendt til deg, med en kopi til materialforvalter.

17. mai

Trenger du en noteklype og/eller marsjhefte til 17. mai, kan du spørre materialforvalter om det er noen igjen på lageret. Har ikke materialforvalter det du trenger, står du selv ansvarlig for å skaffe det selv. Hvis du trenger hjelp til å finne det du trenger kan du forhøre deg med materialforvalter om han/hun kan hjelpe.

Søk
Driftes av Styreportalen AS