Etter å ha utført årets første styremøte har det nye styret konstituert seg. Vi benytter anledningen til å ønske dem lykke til og samtidig takke fjorårets styre for innsatsen. Vi er inne i en spesiell tid, men det planlegges for fullt for en mer normal hverdag. Nytt styre har på lik linje med forrige styret store ambisjoner.